יום ב י"ב בניסן
21:02
פרשת כי תבוא
דף פרשת השבוע כי תבוא גיליון 476 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"