יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת כי תבוא
דף פרשת השבוע כי תבוא גיליון 476 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"