יום ו ח' באב
02:08
פרשת כי תבוא
דף פרשת השבוע כי תבוא גיליון 476 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ג. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"