יום א כ"ט בטבת
20:05
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"