יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "בטרם תדבר - למד"