יום ד ד' בכסלו
18:20
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"