יום ה כ"ח בסיון
15:05
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"