יום ה י' בכסלו
14:31
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"
ב. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"