יום ב ג' בתשרי
16:03
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"