יום ו ח' באב
02:07
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"