יום ג כ"ד באלול
11:59
פרשת נצבים
דף פרשת השבוע נצבים גיליון 477 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"