יום ה י' בכסלו
11:33
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"