יום ב י"ג באדר
00:14
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"