יום ב ב' בטבת
15:14
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"