יום ד ח' בחשון
06:16
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"
ג. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"