יום ה ה' באלול
07:27
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ג. "הבוסר הוא אבי כל בשל"