יום ד ה' בתשרי
15:48
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "אין לעזור לחבר בפנים זועפות, אלא בסבר פנים יפות, ובשמחה רבה, כאילו הוא-אתה"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"