יום ב ג' בניסן
12:57
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הקנאי רע מן החמדן"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"