יום ה כ"א באב
16:43
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"