יום ג כ"ה באדר
05:56
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"