יום ב י"ב בניסן
20:48
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "סימן יפה באדם שהוא בישן"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"