יום ה י"ז בסיון
02:13
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"