יום ב ט' בסיון
01:54
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"