יום ג ג' בתמוז
18:40
פרשת וילך
דף פרשת השבוע וילך גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "דרך אמת קצרה וישרה"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"