יום ד י"ג בכסלו
10:32
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"