יום ה כ"ח בסיון
15:08
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"
ב. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"