יום א כ"ט בטבת
19:47
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "אל יביא אדם עצמו לידי ניסיון"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"