יום ב י"א באדר ב
19:40
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"