יום ו ב' בתשרי
13:03
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"