יום א כ"ט בתמוז
21:57
פרשת האזינו
דף פרשת השבוע האזינו גיליון 478 להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"