יום ה י"ד בכסלו
07:40
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "עוד לא נעשה אדם גדול על ידי חיקוי"