יום א כ"ט בתמוז
21:58
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "מכה עוברת, מילה נשארת"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"