יום ב י"ב בניסן
20:32
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"