יום ב ג' בתשרי
15:31
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"