יום ו ב' בתשרי
13:06
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"