יום א כ"ט בטבת
19:38
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"