יום ה י' בכסלו
14:12
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ג. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"