יום ד י"ד בתמוז
13:33
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "במקום שאין אנשים השתדל להיות איש"
ב. "מוטב להתפלל בלב נטול מילים, מאשר במילים נטולות לב"
ג. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"