יום ה י"ז בתמוז
20:10
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ג. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"