יום ד ד' בכסלו
18:23
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ב. "כל אדם הולך, ואך אמונה תאיר דרכו"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"