יום ה ז' באדר
14:21
פרשת וזאת הברכה
דף פרשת השבוע וזאת הברכה גיליון מספר להדפסה קובץ DOC להורדה
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "מי שמתחשב עם בני-אדם לא מבין ענייני הזמן"
ג. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"