יום ב ג' בניסן
12:55
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"
ג. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"