יום ב ל' בכסלו
11:02
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "הרחמנות היא שורש כל הבריאה"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"