יום ב י"ד בתמוז
04:20
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"