יום א כ"ט בטבת
19:06
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "העילבון מחריב"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "החכמה מאין תמצא- ואיזה מקום בינה"