יום ד ה' בתשרי
14:36
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"