יום ד ח' בחשון
05:36
פרשת חיי שרה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 34 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 172 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע חיי שרה גיליון מס' 223 קובץ PNG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"