יום ו ט' בניסן
09:26
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ב. "האדם הוא הלב והלשון"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"