יום ה ז' באדר
14:17
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ג. "לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות לבו"