יום א כ"ט בטבת
19:06
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ב. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"