יום ו ח' באב
02:16
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"