יום ב י"א באדר ב
19:21
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "פרי התורה - ענווה, ופרי הממון והמסחר - גאווה"