יום ד ה' בתשרי
14:31
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "על ידי דאגה בלב, נופל על האדם אימה ופחד"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"