יום ה כ"ח בסיון
15:07
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ג. "התהילה מביאה את החכם לידי הכרת אחריות מוגברת, ואת הסכל לידי הפקרות"