יום ד ד' בכסלו
18:19
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ב. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"
ג. "מי שאינו רואה את המקום בכל מקום, אינו רואה אותו בשום מקום"