יום ד י"ד בתמוז
13:16
פרשת תולדות
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 35 קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 173 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע תולדות גיליון מס' 224 קובץ PNG להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"