יום ב י"ד בתמוז
04:15
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש"