יום ו ח' באב
02:05
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"