יום ה י"ד בכסלו
07:20
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו"
ב. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"