יום ו ט' בניסן
09:22
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"