יום ב ג' בתשרי
14:32
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "לשון הרע אל תקבל אפילו מאדם גדול ומקובל"
ב. "מענה רך ישיב חימה"
ג. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"