יום ד ד' בכסלו
18:18
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אל תכשל בעיניך"
ג. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"