יום ה כ"ח בסיון
15:12
פרשת ויצא
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 36 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 174 קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע ויצא גיליון מספר 225 קובץ PNG להורדה
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "אין אדם זוכה ללמוד מן הכל"
ג. "טוב כישלון רגל מכישלון לשון"