יום ה כ"ח בסיון
15:11
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"