יום א כ"ט בטבת
19:05
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"