יום ב י"ד בתמוז
04:12
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה"