יום ב ג' בתשרי
14:27
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"