יום ו ח' באב
02:08
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "אין הנדיב מקנא"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"