יום ו ט' בניסן
09:18
פרשת וישלח
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 37 להדפסה קובץ PNG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 175 להדפסה קובץ JPG להורדה
דף פרשת השבוע וישלח גיליון 226 להדפסה קובץ PNG להורדה
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"
ג. "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה"