יום ד ג' בחשון
02:39
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"