יום ה י' בכסלו
12:18
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מענה רך ישיב חימה"
ב. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ג. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"