יום ד ז' בתמוז
17:56
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"