יום ה ה' באלול
07:28
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "בכל איש יש דבר יקר"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"