יום ב י"ג באדר
01:08
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"