יום ד א' בשבט
19:37
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"