יום ה כ"ח בסיון
14:56
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"