יום א כ"ט בתמוז
21:55
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אומה זו שלושה סימנים בה: רחמנים, ביישנים וגומלי-חסדים"
ב. "בטרם תדבר - למד"
ג. "מוטב להכשל באהבת חינם מאשר בשינאת חינם"