יום ב י"א באדר ב
20:25
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ג. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"