יום ב ט' בסיון
03:01
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש"