יום ד י"ד בתמוז
14:17
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "כל העוסק בתורה בלילה, מושך עליו חוט של חסד ביום"
ג. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"