יום ה י"ז בסיון
02:54
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "כמה מגנה הוא האיש הדורש כבוד מאחרים על הטובות שהוא עושה לעצמו"
ג. "גדול העושה מאהבה יותר מהעושה מיראה"