יום ד ה' בתשרי
17:00
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין הנדיב מקנא"
ב. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ג. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"