יום ב ב' בטבת
16:05
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין ירושה טובה מהמוסר"
ב. "אל תבוז אל הדבר הקטן, כי הוא יביאך אל דבר גדול"
ג. "האדם הוא הלב והלשון"