יום ג י"ג בשבט
18:19
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "יש אדם היודע ערכו ויש אדם היודע מחירו"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "בטרם תדבר - למד"