יום ו ט' בניסן
11:56
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ג. "אוי לעיר שיושביה מרובים ולימודיה מעטים"