יום ב ג' בניסן
12:58
דפי פרשת השבוע להדפסה
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "הבוסר הוא אבי כל בשל"
ב. "אין העולם עשוי הפקר"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"