יום ב ג' בניסן
12:59
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "אין גוזרים גזרה על ציבור אלא אם כן רב הציבור יכולין לעמוד בה"