יום ג כ"ד באלול
12:39
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ב. "לא תבייש ולא תתבייש"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"