יום ד א' בשבט
19:39
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ג. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"