יום ה ה' באלול
07:28
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "ארץ-ישראל, משקה אותה הקדוש ברוך-הוא בעצמו, וכל העולם כלו על-ידי שליח"
ב. "קשוט עצמך ואח”כ קשוט אחרים"
ג. "אין דן יחיד אלא אחד"