יום ב ב' בטבת
16:12
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "אין אדם שלא יחטא בלשונו, להוסיף או לגרע"
ג. "כבוד האדם להודות על שגיאה"