יום ה ז' באדר
14:15
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ב. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"
ג. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"