יום ה ב' באדר
04:54
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "חץ הלשון ממית גם מרחוק"
ב. "לא ברב חיל נצחון המלחמה"
ג. "הידידות היא המתנה היותר טובה לאדם"