יום ד י"ד בתמוז
14:22
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"