יום א כ"ט בתמוז
21:55
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין לך חביב בכל הגוף כעין"
ב. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ג. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"