יום ג כ"ה באדר
06:47
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אור אין-סוף גנוז בכל מצווה"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "חסד שנעשה לא בפניו, נקרא חסד של אמת"