יום ג י"ג בשבט
18:28
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "רוב אדם רואה בעין אחת אשר נותן, ובשבע עיניים אשר מקווה לקחת"
ב. "אוי להם לבני האדם שהן מעידין מה שאינן רואין"
ג. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"