יום ה י"ד בכסלו
08:59
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מידת החמלה יסוד גדול וחזק לתיקון המידות"
ב. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ג. "זכור את בוראך-בימי בחורותיך, שלא תשכחנו בימי זקונתך"