יום ד ג' בחשון
02:45
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ב. "דרך אמת קצרה וישרה"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"