יום ה י"ז בסיון
02:59
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "ארץ-ישראל נבראת תחלה וכל העולם כלו נברא לבסוף"
ב. "הגרוע בבני האדם הוא מי שכח לשונו עולה על כח שכלו"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"