יום ד ה' בתשרי
17:09
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "מהי הגאווה? שטות שאין בעליה יכול להניחה"
ב. "לפי שכלו יהולל האדם"
ג. "לא תבייש ולא תתבייש"