יום ב כ' בחשון
22:05
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "הנדיב השלם הוא אשר נותן תדיר, קודם שישאלו ממנו"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"