יום ב י"ג באדר
01:16
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ב. "אדם שמצבו רע- רק מעטים יכרוהו: בבת אחת נעשים כל מכיריו קצרי ראיה"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"