יום ב ט' בסיון
03:09
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"
ג. "כל דברי התורה הם סודות עליונים"