יום ו ב' בתשרי
12:59
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "חיוך רמאי מסוכן יותר ממכה אמיתית"