יום ה כ"א באב
17:40
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כל שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים"
ב. "שלשה דברין מרחיבין דעתו של אדם, אלו הן: דירה נאה ואשה נאים וכלים נאים"
ג. "הלמוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת"