יום ד ד' בכסלו
18:27
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "אין הקללה שוכנת במקום ברכה"
ג. "גדול השלום שכל הברכות כוללות בו"