יום ג ב' בשבט
23:07
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "נטע הקב"ה באדם שתי אוזניים, שתי עיניים ולשון אחת: שישמע ויראה יותר ממה שידבר"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"