יום ו ט' בניסן
12:06
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "המספר לשון הרע – חמור מן העושה מעשה"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "מן השמחה יבוא שחוק לאדם"