יום ה י' בכסלו
12:23
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "להצלחה קומץ ידידים, והמון שונאים"
ב. "הרכילות אהובה והרוכל שנוא"
ג. "האמת כבדה על כן נושאיה מועטים"