יום ו י"ב בשבט
06:23
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "אין העולם עשוי הפקר"
ב. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ג. "כבוד וקלון ביד הלשון"