יום ד ז' בתמוז
17:58
כל הפרשיות
ספר בראשית
ספר שמות
ספר ויקרא
ספר במדבר
ספר דברים
א. "כשם שהחץ זורקו ואין יכול להחזירו, כך לשון הרע"
ב. "לפני הנשואים פקח שתי עיניים, ולאחר הנשואים עצום עין אחת"
ג. "סימן יפה באדם שהוא בישן"