יום ו ט' בניסן
10:20
מפרשים
א. "אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו-שלא בפניו"
ב. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"
ג. "היורד לעומקם של דברים, מגיע לפסגותיהם"