יום ה ב' באדר
03:21
מפרשים
א. "הרואה את מומי עצמו, אין לו צורך להסתכל במומיהם של אחרים"
ב. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"