יום ו י"ב בשבט
05:19
מפרשים
א. "כשאתה צועק- אני שומע אותך, כשאתה מדבר- אני מקשיב לך"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך"