יום ב ג' בניסן
12:59
מפרשים
א. "זורע שנאה יקצור חרטה"
ב. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"