יום ב י"ג באדר
00:02
מפרשים
א. "אל תכשל בעיניך"
ב. "אם עשית מצווה, אל תבקש מתן שכרה מיד ליד"
ג. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"