יום ד א' בשבט
19:40
מפרשים
א. "המנהיג הנאמן לאדם הוא שכלו"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "חיוך בין אנשים, כאור השמש לפרחים"