יום ג י"ג בשבט
16:52
מפרשים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "האדם נברא להבין ולהשכיל"
ג. "חברו של אדם – שכלו, ואוייבו - תאוותו"