יום ד ה' בתשרי
15:37
מפרשים
א. "טוב כישלון רגל מכשלון לשון"
ב. "עזור לאדם לפני שלא יהיה למי לעזור"
ג. "היה לדל עוזר, כי לא תדע מה ילד יום והגלגל חוזר"