יום ה ז' באדר
14:14
מפרשים
א. "באהבה יתחברו הלבבות, ובאמון יתלכדו"
ב. "לא תבייש ולא תתבייש"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"