יום ו ב' בתשרי
12:59
מפרשים
א. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ב. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"