יום ב י"א באדר ב
19:40
מפרשים
א. "אין שום דבר בשכל, שלא יהיה תחלה בחוש"
ב. "למד משגיאות של אחרים. אין לך זמן לעשותן לבד"
ג. "כשאדם מתעלה העולם מתעלה עימו"