יום ד ז' בתמוז
17:58
מפרשים
א. "לא תיקום ולא תיטור את בני עמך"
ב. "הממהר באהבה, ממהר בשנאה"
ג. "ההצלחה היא כמו סולם, אי אפשר לעלות כשהידים בכיסים"