יום ג כ"ד באלול
11:46
מפרשים
א. "כל המגביה עצמו – הקדוש ברוך הוא משפילו"
ב. "העילבון מחריב"
ג. "למה לשנוא בחינם כשאפשר לאהוב בחינם"