יום ד י"ד בתמוז
13:34
מפרשים
א. "האמונה היא למעלה מן הדעת וההשגה"
ב. "איזוהי העבודה הרצויה לאדם ביותר? זו שהוא מוכשר לה ביותר"
ג. "האדם נברא להבין ולהשכיל"