יום ב ב' בטבת
15:02
מפרשים
א. "זקן-כל תענוגותיו מאחריו: צעיר-כל תלואותיו לפניו"
ב. "הנבון הוא אשר מבין דבר מתוך דבר"
ג. "היקר שבכל הנמצאים הוא הזמן, מפני שאין לו תמורה"