יום ב כ' בחשון
21:09
מפרשים
א. "אבירות לב להיות עז כנמר כנגד המעליבים"
ב. "האושר והשלמות, נתלה בלב-הטוב"
ג. "פליאה היא ההתחלה של כל ידע"