יום ד י"ג בכסלו
10:26
מפרשים
א. "אם אתה לא יודע לתת, מי לימד אותך לבקש?"
ב. "נדיבות לב - אות על כבוד נפש האדם"
ג. "גוף בלא חכמה, כבית ללא יסוד"