יום ד ח' בחשון
06:05
מפרשים
א. "מי שייטיב לדבר יוכל להיטיב לשתוק"
ב. "אהבת הבצע בור נשבר, לא ידע רוויה"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"