יום ה כ"ח בסיון
14:56
מפרשים
א. "מה תועיל פתיחת העין, אם הלב עיוור"
ב. "אין רואים כתמים בלילה"
ג. "כל דבר כשיירבה ייזול - רק החכמה והשכל כשיירבה יקר"